Címlap Iskolánkról Etikai kódex
Etikai kódex

Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és Gimnázium

Etikai Kódexe

 

Kedves Iskolapolgár!

 

Szeretettel köszöntünk iskolánkban. Diákunk lettél, bízunk benne, hogy legjobb képességeid szerint teszel eleget tanulmányi kötelezettségeidnek.

Házirendünk tartalmazza jogaidat, kötelességeidet, etikai kódexünk pedig az iskolánkban érvényes magatartási szabályokat, valamint értékrendünket. Legfőbb értéknek tartjuk a keresztény magatartást, a teljesítményképes tudást.

Különös figyelmet fordítunk a közgazdasági szemlélet kialakítására, az idegen nyelvek, az informatika oktatására és a vallásos életre nevelésre.

 

Fontosnak tartjuk, hogy tanulónk

- fogadja el a keresztény értékeket

- ismerje meg nemzeti múltunk és jelenünk értékeit,

- ápolja szép és helyes magyar beszéddel, írással anyanyelvünket,

- legyen híve más népek és más kultúrák megismerésének, az idegen nyelvek tanulásának, az Európához való tartozástudat erősítésének,

- tevékenyen működjön közre az iskolai hagyományok ápolásában, az iskolai diákközösség életében.

 

Az eredményes iskolai együttműködés záloga mások jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása.

 

Tanulj és viselkedj iskolánk polgárához méltóan!

 

 • Légy minden helyzetben fegyelmezett, tanáraiddal és társaiddal szemben tisztelettudó! Tiszteletedet fejezd ki előzékeny köszönéssel, udvarias és figyelmes magatartással.
 • Tanulótársaiddal szembeni viselkedésed mellőzzön minden durvaságot, testi vagy lelki megalázást!
 • Kapcsolataidat mindig a tisztelet, a humánum és a keresztény erkölcsi normák betartása jellemezze.
 • Eredményeidet saját tudásod és tehetséged révén érd el, a nem megengedett eszközök használata a tanórákon és vizsgákon tilos!
 • Fogadd el és tartsd tiszteletben tanáraid írásbeli és szóbeli feleleteidre adott értékelését. (A követelmények a Pedagógiai Programban találhatók)
 • Különös gonddal ügyelj az intézmény épületére és felszerelésére, a tárgyak rendeltetésszerű használatára, azok tisztaságára, épségük megóvására!
 • Egészségedre fokozottan ügyelj!
  Tartózkodj az egészségedet veszélyeztető káros szokásoktól!
 • A 2011. évi XLI. törvény értelmében az intézményen belül és kívül tilos a dohányzás.  Aki az e törvény szerinti dohányzási tilalmat megsérti, az ellen az iskola igazgatója fegyelmi eljárás lefolytatását kezdeményezi.
 • Megjelenésed legyen kulturált, ápolt, szélsőségektől mentes, ne keltsél félelmet!
  Ruházatoddal ne veszélyeztesd saját egészséged, mások testi épségét!
  Iskolai ünnepélyen viselj egyenruhát!
  Lányok ünnepi viselete: fehér blúz, sötét alj, nyakkendő
  Fiúk ünnepi viselete: öltöny, fehér ing, nyakkendő
 • Mobil telefonodat a tanórákon tartsd kikapcsolt állapotban, hogy ne zavarja az órát!
 • Iskolán kívüli, városi, megyei és országos versenyeken és egyéb rendezvényeken képviseld intézményünket iskolánk polgárához méltón!
 • Vegyél részt a közös iskolai hitéletben! (fohász, mise, lelkigyakorlat)

 

Eger, 2016. szeptember 1.

 

Rozmán Éva

igazgató

 

Friss!

Kérjük támogassa alapítványunkat adója egy százalékával!
A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány
adószám: 19133696-1-10

A rendelkező nyilatkozat itt letölthető.

Köszönjük!


 

Nyolcadikosok figyelem!

A képre kattintva megtekinthető iskolánk tájékoztató füzete!

Általános felvételi információk nyolcadikosoknak!

***

Központi írásbeli felvételi vizsgák időpontja:

2018. január 20. 10:00

***

Szóbeli meghallgatások időpontja:

2018. február 26-28.

Szóbeli felvételi témakörei

***

A nyílt nap informatika óráján elkészült munkák letöltése.


 

Indítandó szakképzéseink:

 


 

A KÖZGÉ hivatalos oldala a Facebook-on!

 


 

Nemzeti tehetségprogram

 


 

 

Határtalanul! program: www.hatartalanul.eu

Összefoglaló itt!


 

 

Szivességbank

 

EFOP-1.3.5-16

 

 

 

 

 


 

Figyelem!
Weblapunk elsősorban a Firefox, Chrome és Opera böngészőket támogatja.
Internet Explorer böngészőt használva előfordulhat hogy egyes lapok hibásan vagy egyáltalán nem jelennek meg.

A honlapról letölthető pdf dokumentumok olvasásához az ingyenes, gyors, egyszerű Foxit Reader-t ajánljuk!

 

Mostantól tanulóink munkái virtuális galériánkban láthatók.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.