Címlap Iskolánkról Jövőkép
Jövőkép

Iskolánk 2020-ra Közép-Európa meghatározó, gazdasági képzést nyújtó intézményévé válik. A 2012-2017-ig tartó, nyolc európai ország együttműködésével kidolgozott európai üzleti kerettanterv beépítése a helyi tantervbe befejeződik. A közös projekt keretében végrehajtott tananyag- és módszertani fejlesztés segítségével motiváljuk a tantestületet folyamatos önképzésre. Szakmai képzésünk színvonalának emelésével olyan szakmai ismeretek és készségek birtokába juttatjuk diákjainkat, melyek nemzetközi és hazai környezetben is növelik a versenyképességüket.

A jövőben az ismeretátadás és a készségfejlesztés egyensúlyát kialakítva a tevékenység kerül a középpontba, hogy a sokszínű foglalkoztatással a fiatalok az önálló tanulást és az ehhez tartozó technikákat minél jobban elsajátítsák. Kulcskompetenciáik - az anyanyelvi és idegennyelvi kommunikáció, a matematikai, természettudományi és digitális kompetenciák, valamint a tanulás tanulása, a személyközi, vállalkozói és kulturális kompetenciáik - fejlesztésével képesek lesznek megfelelni az egész életen át tartó tanulás elvárásának, és sikerrel helyt állnak a munka változó világában. Szükséges a hagyományos tanárszerep átértékelése, valamint elkerülhetetlen a módszerbeli megújulás.

Legfontosabb pedagógia feladatunk a tanulók személyiségfejlesztése. Nevelő munkánkkal segítjük a reális énkép kialakítását és az katolikus értékrend elsajátítását. A tanulók cselekedeteit a másik ember iránti szeretet, tisztelet és elfogadás vezérli, a versengés helyett az együttműködést választják. Változatos kulturális és sportprogramokkal hívjuk fel a diákok figyelmét az egészséges és környezettudatos életvitelre, mindenkor a fenntarthatóság alapelveit szem előtt tartva mutatjuk meg számukra az értelmes szabadidő eltöltésének lehetőségét. A kedvezőtlen szociokulturális háttér hatását ellensúlyozva kiemelten figyelünk, hogy a tanórán kívüli rendezvényeken való részvétel mindenki számára elérhető legyen.

Iskolánk szellemiségét a jövőben még inkább a nyitottság és elfogadás, az együttműködés és az egymástól való tanulás határozza meg. Rendszeres elégedettségmérésre alapozva jelöljük ki az intézményfejlesztés irányait. Arra törekszünk, hogy közvetlenebb kapcsolatot alakítsunk ki a szülőkkel, hogy ezáltal elkötelezettebbek legyenek közös céljaink megvalósításában.

Együttműködő hazai és nemzetközi partnereinktől: a vállalatoktól és iskoláktól közös projektek megvalósítása során jó gyakorlatokat tanulunk és adunk át, amelyek növelik és fejlesztik a nevelő-oktató munka színvonalát. A befogadó légkör, a korszerű tanulói környezet, a színes pályázati tevékenység, a kimagasló eredmények az intézményt helyi, regionális és nemzetközi szinten is láthatóvá és vonzóvá teszik. A meglévő partneri kapcsolatok megtartása és erősítése mellett azok kiszélesítése fontos feladat.

Olyan 21. századi iskolává válunk, ahol az infrastruktúra modern és ahol a tanulók és tanárok egyaránt otthonosan érzik magukat. Az összetartozó, derűs közösségben a tagok ismerik, és szerető odafigyeléssel segítik egymást. Érték a tudás, a közösségben mindenki eléri a saját maga teljesítőképességének határait.

A kor követelményeinek megfelelve korszerűbb és kibővített szakmai és idegen nyelvi képzést kínálunk, mely vonzóbbá teszi az intézményt a régió fiataljai számára. Idegen nyelvi fejlődésükért felelősséget vállaló, a nyelvtanulás egyéb formáit felismerő és kihasználni kész diákokat nevelünk. Az elsajátított nyelvet tanulóink, megfelelő önbizalommal használják nemzetközi környezetben is.

A jelenlegi vállalati kapcsolatokat erősítve, folyamatos nyomonkövetéssel, rugalmasan reagálunk a környező vállalatok képzési struktúránkba tartozó munkaerőpiaci igényeikre. A továbbképzésekre, a hazai és nemzetközi projektek jó gyakorlataira és a vállalatokkal való szoros együttműködésre építkezve a tanárok korszerű ismereteket tudnak átadni diákjaiknak. Az intézmény olyan fiatalokat képez, akik képesek a 21. századi elvárásoknak megfelelni. A végzett fiatalok munkaerő piaci esélyei nőnek a megszerzett kompetenciák hatására: gyakorlati tudásuk, moráljuk, problémamegoldó készségük, nyelvtudásuk, fejlődésre és önfejlesztésre való igényük alkalmassá teszi őket a feladataik elvégzésére.

Az iskolavezetés és a nemzetköziesítési folyamatokért felelős csoport elkötelezett abban, hogy egyrészt támogassa a stratégiai irányok megvalósulását, másrészt olyan programokat fogalmazzon meg, amelyek a tanulók és munkatársak szaktudását, sikerét valamint a partnerintézmények és vállalatok elégedettségét támogatják.

 

Friss!

Kérjük támogassa alapítványunkat adója egy százalékával!
A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány
adószám: 19133696-1-10

A rendelkező nyilatkozat itt letölthető.

Köszönjük!


 

Nyolcadikosok figyelem!

A képre kattintva megtekinthető iskolánk tájékoztató füzete!

Általános felvételi információk nyolcadikosoknak!

***

Központi írásbeli felvételi vizsgák időpontja:

2018. január 20. 10:00

***

Szóbeli meghallgatások időpontja:

2018. február 26-28.

Szóbeli felvételi témakörei

***

A nyílt nap informatika óráján elkészült munkák letöltése.


 

Indítandó szakképzéseink:

 


 

A KÖZGÉ hivatalos oldala a Facebook-on!

 


 

Nemzeti tehetségprogram

 


 

 

Határtalanul! program: www.hatartalanul.eu

Összefoglaló itt!


 

 

Szivességbank

 

EFOP-1.3.5-16

 

 

 

 

 


 

Figyelem!
Weblapunk elsősorban a Firefox, Chrome és Opera böngészőket támogatja.
Internet Explorer böngészőt használva előfordulhat hogy egyes lapok hibásan vagy egyáltalán nem jelennek meg.

A honlapról letölthető pdf dokumentumok olvasásához az ingyenes, gyors, egyszerű Foxit Reader-t ajánljuk!

 

Mostantól tanulóink munkái virtuális galériánkban láthatók.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.