Címlap A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány
A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány
Információk az alapítványról

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola tantestülete 1991-ben megalakította alapítványát.

Neve: A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány

  1. Az alapítvány kuratóriuma ösztöndíj támogatásban részesíti az iskola azon tanulóit, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt elérők és szociálisan hátrányos helyzetűek.
  2. Feltételek: A kuratórium évente két alkalommal pályázatot ír ki az iskola tanulói részére. Az egyik alkalom karácsonyi ünnepségen való támogatás, a másik az év végi tanulmányok lezárásakor, ballagáson és tanévzárón.
  3. A kuratórium a pályázatban meghatározza: hogy 4,5 átlageredményt elérő tanuló kaphatja meg az egyszeri nettó 10.000 Ft ösztöndíjat, aki szociálisan hátrányos helyzetű családban él.
  4. A tanulóknak javaslati űrlapot kell kitölteniük, az  osztályfőnök javaslata szükséges és a szülő/szülők részéről a család anyagi helyzetét bizonyító igazolások.
  5. Az alapítvány részére adományozott SZJA 1 %-ból van lehetőség az ösztöndíj támogatására.
  6. Az alapítvány kuratóriuma a szakképzésben részt vevő tanulókat is a 3. pontban leírtak szerint részesíti támogatásban.

 


 

 
A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány főbb tevékenységei

A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítványt az akkor még Alpári Gyula Közgazdasági Szakközépiskola néven működő intézmény vezetése és tantestülete 1991. január 9-én hozta létre, azzal a fő céllal, hogy az iskolában folyó oktatást, nevelést sajátos eszközeivel szolgálja és támogassa.

A megújuló társadalom és gazdaság vállalkozói, adó, biztosítási, pénzügyi, számviteli és közigazgatási rendszere új, magas szintű szakmai ismeretekkel és nyelvvizsgával rendelkező

Középszintű vezetőket igényelt. A megújuló szakmastruktúra és a szakképzés tartalmának korszerűsítése indokolttá tette az alapítványi célok felülvizsgálatát, az alapítvány alapító okiratának módosítását, kiegészítését, naprakészen tartását. Mindezek a feltételek tették lehetővé, hogy az alapítvány jelentősen segítette az Egri Közgazdasági Szakközépiskola

Alaptevékenységét és a Közoktatási és Szakképzési Törvény végrehajtását. Az alapítvány alapszabály szerint működik. Tevékenységét dr. Joó Csaba elnök vezetésével a hét fős kuratórium irányítja, felügyeli.

Az alapítvány céljainak megvalósításához vagyonát tanfolyamok rendezéséből, az egyének és cégek támogatásaiból finanszírozza. Az alapítvány számtalan pályázatot készített és nyert meg, melynek révén támogathatta az iskola szakmai oktatásának tárgyi feltételeit. Részt vállalt a szakképzés új típusú rendszereinek kiépítésében, az ágazati és tartalmi korszerűsítések  megvalósításához szükséges tervek kidolgozásában és a menedzserszemléletű szakemberek képzésében. Az iskolarendszeren kívüli képzésben belül az ifjúsági pályakezdés és felnőttoktatással kapcsolatos át- és továbbképzést segítette elő kurzusok szervezésével.

Az alapítvány anyagi támogatásával iskolánk több diákja juthatott el külföldre nyelvgyakorlás céljából.

Évente ösztöndíjat, jutalmat adományozott az iskola kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő és a szakma legtehetségesebb, legeredményesebb tanulóinak.

Az alapítványunk célja tovább, hogy támogassa jó tanulmányi eredményű és szociálisan hátrányos helyzetű tanulós részére egyszeri ösztöndíj támogatás az alapítvány kuratóriuma  által kiírt pályázat alapján. Továbbá az iskola azon tanulóinak támogatása rendkívül súlyos egészségügyi szociális helyzetben. A diákok támogatása a felvételire előkészítő táborok, tantárgyak tanulását elősegítő tanfolyamok esetén, külföldi cserekapcsolatok táborok, tanulmányút finanszírozása.

Az alma mater hagyományainak ápolása, a közgazdasági, ügyviteli, informatikai és gazdasági tevékenység közérdekűségének erősítése (szakmai konferenciák, találkozók, publikációk, ünnepségek, jubileumi rendezvények költségeihez hozzájárulás)

 

 


 
Támogatás

Kérjük támogassa alapítványunkat adója egy százalékával! A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány adószám: 19133696-1-10

A rendelkező nyilatkozat itt letölthető.

Köszönjük!

 


 


Friss!

Kérjük támogassa alapítványunkat adója egy százalékával!
A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány
adószám: 19133696-1-10

A rendelkező nyilatkozat itt letölthető.

Köszönjük!


 

Nyolcadikosok figyelem!

A képre kattintva megtekinthető iskolánk tájékoztató füzete!

Általános felvételi információk nyolcadikosoknak!

***

Központi írásbeli felvételi vizsgák időpontja:

2018. január 20. 10:00

***

Szóbeli meghallgatások időpontja:

2018. február 26-28.

Szóbeli felvételi témakörei

***

A nyílt nap informatika óráján elkészült munkák letöltése.


 

Indítandó szakképzéseink:

 


 

A KÖZGÉ hivatalos oldala a Facebook-on!

 


 

Nemzeti tehetségprogram

 


 

 

Határtalanul! program: www.hatartalanul.eu

Összefoglaló itt!


 

 

Szivességbank

 

EFOP-1.3.5-16

 

 

 

 

 


 

Figyelem!
Weblapunk elsősorban a Firefox, Chrome és Opera böngészőket támogatja.
Internet Explorer böngészőt használva előfordulhat hogy egyes lapok hibásan vagy egyáltalán nem jelennek meg.

A honlapról letölthető pdf dokumentumok olvasásához az ingyenes, gyors, egyszerű Foxit Reader-t ajánljuk!

 

Mostantól tanulóink munkái virtuális galériánkban láthatók.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.