Címlap
„a csend égboltján ragyognak fel az igazság csillagai”

Áldott Karácsonyt!

„Csendre, csendes szemlélődésre is szükségünk lenne. Ezekben a napokban imádságainkkal, énekeinkkel hívogatjuk a Megváltót: „Jöjj el, édes Üdvözítőnk.” Ennyivel aztán mintha meg is elégednénk. Úgy érezzük megtettük a magunkét. Jézus meg jönne hozzánk, de nem talál be az életünkbe, mert elzárkózunk előle. Nem tudatosan tesszük ezt, de a gyakorlatban mégis ez a helyzet, mert annyira túlprogramozzuk a karácsony előtti napokat, annyi mindent csinálunk: takarítunk, vásárolgatunk, és nincs időnk a lényegre. Törekedjünk tehát legalább ezekben a napokban elcsendesedni. Mert a csend égboltján ragyognak fel az igazság csillagai.”

„Egyházunk azt kéri tőlünk, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy vallásos módon, Istennek tetsző módon ünnepeljünk, még akkor is, ha egyre többen vannak olyanok, akiknél a karácsony már elveszítette az eredeti, vallásos értelmét. Imádkozzunk azért, hogy a hit és a kegyelem által megszülessék a szívünkben Jézus.”

„Térdeljünk le mi is templomainkban a jászol elé és imádjuk Őt! Imádkozzunk azokért is, akik még nem találtak el a betlehemi jászolhoz és még nem tudnak Isten irántunk való végtelen szeretetéről, amely boldogságunk végső forrása.”

(Dolhai Lajos: Az egyházi év. Budapest, 2016. Szent István Társulat)

Jézus születése. (Lk 2,1-20)

1Azokban a napokban történt, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. 2Ez az első összeírás Quiriniusz, Szíria helytartója alatt volt. 3Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. 4József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, 5hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. 6Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. 7Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.

A pásztorok hódolata. 8Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. 9Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. 10De az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. 11Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. 12Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket.” 13Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: 14„Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!” 15Mihelyt az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott!” 16Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. 17Miután látták, az ezen gyermekről nekik mondottak alapján ismerték fel. 18Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén. 19Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat és szívében egyeztette. 20A pásztorok hazatértek, dicsőítették és magasztalták az Istent mindenért, amit csak hallottak, és úgy láttak, ahogy tudtul adták nekik.

http://szentiras.hu/SZIT/Lk2

 

Friss!

Kérjük támogassa alapítványunkat adója egy százalékával!
A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány
adószám: 19133696-1-10

A rendelkező nyilatkozat itt letölthető.

Köszönjük!


 

Nyolcadikosok figyelem!

A képre kattintva megtekinthető iskolánk tájékoztató füzete!

Általános felvételi információk nyolcadikosoknak!

***

Központi írásbeli felvételi vizsgák időpontja:

2018. január 20. 10:00

***

Szóbeli meghallgatások időpontja:

2018. február 26-28.

Szóbeli felvételi témakörei

***

A nyílt nap informatika óráján elkészült munkák letöltése.


 

Indítandó szakképzéseink:

 


 

A KÖZGÉ hivatalos oldala a Facebook-on!

 


 

Nemzeti tehetségprogram

 


 

 

Határtalanul! program: www.hatartalanul.eu

Összefoglaló itt!


 

 

Szivességbank

 

EFOP-1.3.5-16

 

 

 

 

 


 

Figyelem!
Weblapunk elsősorban a Firefox, Chrome és Opera böngészőket támogatja.
Internet Explorer böngészőt használva előfordulhat hogy egyes lapok hibásan vagy egyáltalán nem jelennek meg.

A honlapról letölthető pdf dokumentumok olvasásához az ingyenes, gyors, egyszerű Foxit Reader-t ajánljuk!

 

Mostantól tanulóink munkái virtuális galériánkban láthatók.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.