Címlap Közösségi szolgálat A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

Magyarország kormánya a 2011. december 23-án elfogadott Nemzeti köznevelési törvénnyel bevezette az iskolai közösségi szolgálatot, mint az érettségi megkezdésének előfeltételeként teljesítendő tevékenységet. Ez a tanulók különböző készségeit és kompetenciáit fejlesztő pedagógiai eszköz, mely hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolás tanulók megismerjék a közösségben való tevékenykedés erejét, az ily módon szerzett tudásukat életük során jól hasznosíthatják.

A pályaorientációban is fontos az 50 órás iskolai közösségi szolgálat, különös értéke, hogy tanórán kívüli tevékenységgel, informális eszközök felhasználásával erősíti a tanulók szociális érzékenységét. Mindezeken felül a személyes emberi kapcsolatok új színnel gazdagítják a tanulók életét.

Iskolánkban a közösségi szolgálatot a tanulók számára a 9-10. évfolyamon szervezzük meg. A közösségi szolgálatra való jelentkezés határideje: minden tanév szeptember 15-e.

Módja: jelentkezési lap kitöltése szülői egyetértő nyilatkozattal. Az osztályfőnök helyettesektől kérhető a formanyomtatvány.

Tevékenységi körök:

  • egészségügyi,
  • szociális és jótékonysági,
  • oktatási,
  • kulturális és közösségi,
  • katasztrófavédelmi,
  • a környezet- és természetvédelemi
  • közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, továbbá idős emberekkel

A közösségi szolgálat alatt a tanulók 5 óra felkészítő foglalkozáson és 5 óra értékelő foglalkozáson vehetnek részt. Ekkor a fogadó szervezetnél 40 órát kötelesek teljesíteni.

Adminisztrációs kötelezettségek: a tanuló közösségi szolgálati tevékenységeiről munkanaplót vezet, melyet a fogadó helyen kijelölt mentorral és az iskola által kijelölt kapcsolattartóval igazoltat. A munkanaplóba a dátum, a helyszín és a teljesített órák száma mellett szerepelnie kell a kapcsolódó tevékenység leírásának is.

Az osztályfőnökök minden tanév végén, az e-napló felületén regisztrálják a tanulók által teljesített közösségi szolgálati órákat. A tanév végén a bizonyítványba, az 50 óra teljesítése után a törzskönyvbe is bevezetik az aktuális óraszámot. Iskolaváltás esetén az iskola két példányban igazolást állít ki a tanuló számára a teljesített közösségi szolgálatról, melyből egy példányt átad a tanulónak.

Az iskola az érintett osztályok első szülői értekezletén tájékoztatja a szülőket az iskola által felajánlott közösségi szolgálati tevékenységekről és a tanulók adminisztrációs kötelezettségiről. Amennyiben a tanuló váratlan élethelyzetéből adódóan, a fentiektől eltérő módon szeretné teljesíteni a közösségi szolgálatot, a szülőnek írásban kell kérnie, illetve jelezni az iskola felé, hogy gyermeke mikor tud eleget tenni kötelezettségének. Az intézményvezető írásban értesíti a szülőt döntéséről.

A közösségi szolgálat gyakorlati megvalósítása: iskolánk kapcsolattartót jelöl ki a tanulók különböző szervezeteknél végzett közösségi szolgálatának koordinálására, míg a fogadó szervezeteknél mentor kijelölése segíti a diákok munkavégzését. A tanulók csak olyan helyen teljesíthetik kötelezettségüket, amely szervezettel iskolánk együttműködési megállapodást kötött.

Tanulóink a fogadó szervezeteknél tanítási napokon legfeljebb 1-3 órát, míg hétvégéken és tanítási szünetekben legalább 1, de legfeljebb 5 órát dolgozhatnak. 16 éves kor alatt hetente 12 órát tevékenykedhet a tanuló egy nap pihenéssel. A fogadó szervezet biztosítja a munkavégzéshez szükséges eszközöket, feltételeket. A fogadó szervezetekkel iskolánk együttműködési megállapodást köt.

 

Friss!

Kérjük támogassa alapítványunkat adója egy százalékával!
A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány
adószám: 19133696-1-10

A rendelkező nyilatkozat itt letölthető.

Köszönjük!


 

Nyolcadikosok figyelem!

A képre kattintva megtekinthető iskolánk tájékoztató füzete!

Általános felvételi információk nyolcadikosoknak!

***

Központi írásbeli felvételi vizsgák időpontja:

2018. január 20. 10:00

***

Szóbeli meghallgatások időpontja:

2018. február 26-28.

Szóbeli felvételi témakörei

***

A nyílt nap informatika óráján elkészült munkák letöltése.


 

Indítandó szakképzéseink:

 


 

A KÖZGÉ hivatalos oldala a Facebook-on!

 


 

Nemzeti tehetségprogram

 


 

 

Határtalanul! program: www.hatartalanul.eu

Összefoglaló itt!


 

 

Szivességbank

 

EFOP-1.3.5-16

 

 

 

 

 


 

Figyelem!
Weblapunk elsősorban a Firefox, Chrome és Opera böngészőket támogatja.
Internet Explorer böngészőt használva előfordulhat hogy egyes lapok hibásan vagy egyáltalán nem jelennek meg.

A honlapról letölthető pdf dokumentumok olvasásához az ingyenes, gyors, egyszerű Foxit Reader-t ajánljuk!

 

Mostantól tanulóink munkái virtuális galériánkban láthatók.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.